Anders Beer Wilse (TOF)
Info Fellesblogg Ingvar Anja

0

Anders Beer Wilse

"Anders Beer Wilse blir regnet som en av Norges viktigste fotografer. Hans virketid som fotograf, sammenfaller med de første femti årene av det nittende århundre. Når det gjelder denne tidsperioden er hans billedarkiv å regne som et regelrett skattkammer." står det i nasjonalbiblioteket.
Anders Beer Wilse ble født i Flekkefjord i 1865. Han vokste opp i Kragerø og bestemte seg allerede som 13-åring for å dra til sjøs. I 1884, emigrerte han til USA. Etter en periode med skiftende arbeid og til tider arbeidsledighet, jobbet han i 13 år som jernbaneingeniør i Minnesota. Wilse kjøpte sitt første fotografiapparat i 1886. På kartleggingsekspedisjonene var en av oppgavene hans å fotografere, som dannet spiren til hans interesse for fotografering. Wilse gjorde det raskt godt som fotograf og allerede i mai 1901 etablerte Wilse sin fotografiske forretning i Kristiania.

Det samlede Wilsearkivet inneholder et variert fotografisk materiale fordelt på flere store nasjonale institusjoner: Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Norsk Maritimt Museum.
Norsk Folkemuseums del av dette arkivet består av ca. 117.000 negativer, 370 album samt ca 20.000 løse originalpositiver, innføringsprotokoller, ca. 600 postkort og annet materiale.


Kilder: 
http://www.nb.no/gallerinor/fotografer/ab_wilse.php
http://www.norskfolkemuseum.no/Samlingene/Fotosamlingen/Anders-Beer-Wilse/


  • Kommenter her
    Tilkomstgruppen
    Design og koding: Ina Anjuta